/img/fonsportada/ripollet-parc-pinetons-0505-(8).jpg degradat blanc

Modificació de dades al padró municipal d'habitants

Modificació de dades que consten en el Padró Municipal d’Habitants de Ripollet per part d’un ciutadà espanyol o estranger empadronat en aquest municipi.

Codi del procediment0506
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Persona major d’edat empadronada al municipi. Persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol·licita el canvi de dades.
Documentació necessàriaDocuments acreditatius de la identitat del sol·licitant: Majors d’edat: DNI o passaport Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtud de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor Menors d’edat: original del llibre de família, certificat de naixement o passaport (en vigor en el cas dels estrangers no comunitaris)o, si és el cas, document legal de la guarda i custodia del menor. Si no compareix la persona que sol·licita el canvi de dades i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu, cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol·licitant i acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar l’original del seu document d’identitat Documents acreditatius del canvi de dades El sol·licitant o el seu representant haurà d’aportar original i fotocopia del document acreditatiu del canvi de dades.
Termini de sol·licitudQuan les dades de la persona empadrona hagin variat o s’hagin de rectificar al Padró Municipal
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióEl canvi de dades és efectiu en el mateix moment en què la persona interessada o el representat signa el document del canvi acreditat.
PreuGratuït

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats