/img/fonsportada/ripollet-lloc-ajuntament-171210-(2).jpg degradat blanc

Sol·licitud de preinscripció per les escoles bressol públiques

Preinscripció a les escoles bressol públiques per a infants de 0 a 3 anys. Cal saber que:

Per inscriure per primera vegada a una escola bressol a un infant, aquest ha d'haver complert, com a mínim, les 16 setmanes en el moment d'iniciar el curs, el dia 1 de setembre.
Les escoles bressol acceptaran totes les sol·licituds, independentment del nombre de places de què disposin, no podent garantir el servei per a tothom que ho sol·liciti.

Codi del procediment7302
Departament associatEducacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Els pares, mares o representants legals de nens de 0 a 3 anys.
Documentació necessàriaDocumentació obligatòria per fer la preinscripció:
Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona que fa la sol·licitud:
DNI, en el cas de persones de nacionalitat espanyola
Passaport, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de la Unió Europea
Targeta de residència, en el cas de les persones estrangeres originals d'un país de fora de la Unió Europea.
Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l’infant i la relació amb el pare, la mare, o tutor/a.
Targeta Sanitària Individual (TIS) de l'alumne/a.
Documentació acreditativa si es volen al·legar diferents criteris de baremació (durant el termini de preinscripció oficial):
Documentació acreditativa de la prestació econòmica de la renda mínima d’insersió
Quan el DNI de la persona sol·lcitant no consti el domicili habitual s’ha de presentar un certificat de convivència de l’alumne (s’obté a l’OAC en el mateix moment) i procedir a la seva renovació per presentar-lo en el moment de la matrícula.
Quan s’acrediti el domicili del lloc de treball s’ha d’aportar el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa.
En cas que el menor, pares o germans tinguin alguna discapacitat, s’ha d’aportar original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció.
En cas de família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
En cas de malaltia crònica de l'alumne, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs: Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent.
Termini de sol·licitudLes preinscripcions han de presentar-se d’acord amb el calendari oficial que determini el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Fora d’aquest termini, també es podrà presentar sol.licitud, la qual s’afegirà respectant l’ordre de la llista d’espera
On dirigir-se?Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet
Rambla Sant Jordi 6
Ripollet
Telf. 93 504 60 08
PreuEl preu de l’escola bressol es desglossa en jornada escolar (matí i tarda), servei de migdia, servei de menjador, servei d’acollida pel matí i servei d’acollida per la tarda. Cada un d’ells té un preu públic regulat a l’ordenança número 40.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats