/img/fonsportada/ripollet-parc-riu-ripoll-(4).jpg degradat blanc

Canvi de titularitat de mercats

Els titulars de parades als mercats municipals poden sol·licitar el traspàs dels drets de la concessió administrativa a una tercera persona o a un familiar. Es podran autoritzar traspassos en els casos següents: Per mort del titular. Per jubilació. Quan el titular de la llicència vulgui abandonar la seva activitat, sempre i quan el titular del dret hagi explotat durant més d’un any l’espai objecte del dret.

Codi del procediment8002
Departament associatServeis Municipals i MunicipalitzacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona cessionària.
Documentació necessàriaFotocòpia del DNI de les persones que sol·liciten el canvi de titularitat i del nou titular. Llibre de família, quan el traspàs es realitzi entre familiars. Declaració de l’import del traspàs (especificar-ho a la instància) Autoliquidació de la taxa Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l'Administració d'Hisenda, del cedent i del cessionari. Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, del cedent i del cessionari. Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Ripollet, de les persones que sol·liciten el traspàs (s’obté en el mateix moment a l’OAC) Fotocòpia e l’últim rebut pagat de manteniment del mercat. Alta al règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social, del nou titular. Alta censal de l’IAE del nou titular.
Termini de sol·licitudÉs pot demanar en qualsevol moment.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióL’expedient de canvi de titularitat es resol en un termini de 2 mesos
PreuEn el moment de Sol·licitar el traspàs caldrà pagar la taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 18, article 6.c, que per a l’any 2010 correspon al 22,10 % de l’import declarat en el traspàs. Els traspassos entre parents de primer grau gaudiran d’una reducció del 50%.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats