/img/fonsportada/ripollet-esglesia-exterior-020608-(29).jpg degradat blanc

CEMENTIRI MUNICIPAL - Columbaris

ANNEX del Reglament per al règim i conservació del Cementiri municipal de Ripollet, l'ús de columbaris (BOPB ****)
Prestació del servei públic del cementiri a les demandes i necessitats de la ciutadania, l'Ajuntament de Ripollet ha procedit a habilitar un nou espai destinat a columbari per emplaçar les urnes que contenen les cendres dels cadàvers incinerats.

La concessió del dret funerari sobre els columbaris s'atorgarà amb dos modalitats:
Caràcter ordinari model 1: per un període inicial de 10 anys renovables per períodes de 10 anys, fins a un màxim de 50 anys, tenint en compte la primera concessió.
Model 2: Es podran atorgar concessions de dret funerari sobre els columbaris per un període de 2 anys. A la finalització del termini es podrà renovar per un període d'un any més a petició de l'interessat fins un màxim de 3 vegades, fent un total de 5 anys.

Codi del procediment8038
Departament associatServeis Municipals i MunicipalitzacióIcona enllaç
Qui ho pot demanar?El dret funerari es podrà atorgar exclusivament a favor d'una sola persona física, en cap cas es podrà registrar a nom de societats d'assegurances, de previsió o de qualsevol altre similar.
L'adjudicació de drets funeraris sobre sepultures, serà per a l'enterrament immediat de cendres d'un difunt. Si la persona interessada disposa d'una sepultura de la qual pugui fer-ne ús, no tindrà dret a cap nova concessió.
Documentació necessàriaInstància:
Nom, cognoms, domicili, NIF, telèfon i signatura de la persona interssada.
Nom, cognoms, domicili, NIF i telèfon de la persona beneficiària designada, si escau, pel titular i signatura.
Identificació de les cendres (certificat de defunció)
Tipus de concessió (model 1 o model 2)
Declaració responsable conforme compleix els requisits que descriu l'article 13, aportant la documentació que sigui necessària al respecte.
PreuOrdenança Fiscal 16 per emetre autorització 95,20 €
Resta penden aprovació ordenança fiscal específica

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats