/img/fonsportada/DSC_0024.jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21

28/05/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 133. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 154. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 162. 3.1.4. Adjudicació contracte administratiu de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Ripollet. 3.1.5. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació del contracte de serveis d’arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines municipals de Ripollet. 3.1.6. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de punt d’assessorament energètic –PAER– de l’Ajuntament de Ripollet.3.1.7. Referent a la sol·licitud d’accés al contingut dels projectes tècnics de tots els licitadors del contracte mixt de concessió de la prestació del servei escolar de menjador de determinats centres educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet, i el servei de dinamització/monitoratge, i de vetllador durant l’espai intel·lectiu del migdia. 3.1.8. Canvi responsable contracte escola de música. 3.1.9. Contracte menor servei d’accions comunitàries de suport per l’alumnat amb necessitats socials o en risc d’exclusió. 3.1.10. Contracte menor per al servei de rènting d’un any d’un carretó elevador per a la Brigada Municipal d’Obres de l’Ajuntament de Ripollet. 3.1.11. Desestimació recurs de reposició. Contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al Dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació conveni marc amb la Universitat de Barcelona. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Educació: 4.1.1. Donar compte de l’ajut de la Diputació de Barcelona per al sosteniment del servei d’escola bressol municipal del curs 2018-19.
5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals (CRAC), amb motiu del projecte d’activitats culturals de l’entitat l’any 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Devolució dipòsits garanties llicència obres majors (exp. 2020/832). 6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 3 i última, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal. 6.1.3. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil STAFF SEDO, SL.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats