Consulta Col·legi Electoral

Comprovació web del Col·legi Electoral:

Introdueixi el número del seu document identificatiu i el cens a realitzar la consulta:

Número DNI/NIF/Altres:

Cens a consultar: Eleccions Generals (23/7/2023)

Comprovar