/img/fonsportada/ripollet-carrer-calvari-200508-(6).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21

18/06/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia:3.1.1. Aprovació de factures, relació 188 –Drets Socials–. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 214 –Drets Socials–. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 217 –Desenvolupament Comunitari–. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació bases per cobrir 3 places de l’escala d’Administració especial –sots-escala de serveis especials– classe agent de la policia local, mitjançant concurs-oposició lliure. 3.2.2. Rectificar error material acord de la Junta de Govern Local, de 15 de juny de 2021, d’aprovació bases 2 places de caporal de la policia local, mitjançant concurs-oposició promoció interna. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Acceptació de la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de diferents actuacions, en el marc del catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses” dins el Catàleg de serveis de l’any 2021. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Agrupació Pessebristes de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització llicència d'obres per a l'ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar, per a la creació de dos habitatges independents amb dues places d'aparcament.6.1.2. Aprovació augment amidament i certificació sisena i última de les obres de reforma i millora del carrer Sant Sebastià, fase 1.
6.1.3. Aprovació augment amidament i certificació setena i última de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol. 6.1.4. Aprovació Projecte de substitució de la impermeabilització de dues piscines i vas de compensació al poliesportiu municipal. 6.1.5. Declaració de prohibició de contractar les mercantils Constraula Enginyeria i Obres, SAU i Dimas, Empresa d’Inserció Social, SL, amb l’Ajuntament de Ripollet. 6.2. Protecció del Medi: 6.2.1. Pagament de la certificació 8 corresponent al conveni de Col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats